“Xe con bọ”, “bọ rùa”, “xe con cóc” là những từ hết sức thân thương mà thế hệ thập niên 50-70 ở Sài Gòn vào thế kỉ trước sử dụng để gọi tên một dòng xe của Volkswagen – Beetle. “Con bọ” đã trở thành biểu tượng song hành cùng với Hòn Ngọc Viễn Đông ở xứ An Nam này lúc bấy giờ.